Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 23 éves fér­fit, aki tavaly augusz­tus 20-án...

2020. október 6., 9:19

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal az egy­ko­ri...

2020. október 2., 10:49

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 4 év bör­tön­re ítél­te azt a fér­fit, aki 2016-os cse­lek­mé­nyei után most...

2020. október 2., 8:29

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy 48 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben több ingat­lan­ba is betört, és...

2020. október 1., 9:54

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség több mint 370 rend­be­li, össze­sen mint­egy 9.500.000 Ft kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat egy férfi és...

2020. szeptember 30., 8:27

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság 1 év 8 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki a nagy­ma­má­ja bán­tal­ma­zá­sa...

2020. szeptember 25., 8:38

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy 29 éves, Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy 19 cm...

2020. szeptember 24., 9:15

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te annak az 58 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát,...

2020. szeptember 23., 9:32

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2017 ápri­li­sá­ban lopás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat egy csa­lád négy tag­já­val és...

2020. szeptember 22., 10:00

1 2 21 22 23 24 25