Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­újí­tá­si kére­lem eluta­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak az elítélt­nek...

2021. július 22., 11:04

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét abban a bün­te­tő­ügy­ben, amely­nek elkö­ve­tői vere­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek,...

2021. július 14., 13:03

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben,...

2021. július 13., 11:00

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kon kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a vád­lott­nak a...

2021. július 7., 10:51

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak és tár­sa­i­nak a bün­te­tő­ügyé­ben,...

2021. június 30., 10:25

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét annak a zalai vád­lott­nak az ügyé­ben, aki volt élet­tár­sa kis­ko­rú gyer­me­két...

2021. június 29., 13:33

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­vel súlyo­sí­tot­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki...

2021. június 24., 10:54

A Pécsi Íté­lő­táb­lán tar­tott nyil­vá­nos ülés­sel foly­ta­tó­dó másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kapos­vá­ri...

2021. június 23., 14:37

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki a lakó­he­lyén...

2021. június 16., 11:52

1 2 6 7