Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára a bíróság megváltoztatta az ítéletet azzal a vádlottal szemben, aki beteg fiáról nem gondoskodott.

2023. szeptember 22., 12:56

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt a pécsi autóbusz-beszerzéssel kapcsolatos ügyben.

2023. szeptember 11., 11:07

A Pécsi Íté­lő­táb­la eny­hí­tet­te azon vád­lott bün­te­té­sét, aki kés­sel rátá­madt volt élet­tár­sá­ra és annak barát­já­ra. A Zala megyei tele­pü­lé­sen...

2023. szeptember 5., 15:09

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a 10 év fegyházbüntetés helybenhagyását indítványozta azzal a vádlottal szemben, aki kiskorú rokona sérelmére szexuális erőszakot követett el.

2023. augusztus 2., 10:34

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokon kiszabott fegyházbüntetés helybenhagyását indítványozta annak a vádlottnak, aki a korábban kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott...

2023. július 27., 10:08

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt azon vádlott büntetőügyében, aki késsel rátámadt volt élettársára és annak barátjára.

2023. július 7., 12:42

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki meg­öl­te...

2023. június 30., 10:25

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki fej­szé­vel oko­zott sérü­lést...

2023. június 23., 9:57

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott...

2023. május 23., 15:09

1 2 14 15