Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lot­tak...

2021. április 28., 10:06

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta...

2021. április 22., 11:33

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést...

2021. április 14., 10:04

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott...

2021. április 9., 9:56

Elsőfokon kilenc, valamint öt év szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

2021. április 1., 10:27

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát...

2021. március 25., 9:30

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az egyik vád­lott első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi...

2021. március 17., 10:50

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség ember­ölés...

2021. március 16., 9:46

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik Bara­nya megyé­ben...

2021. március 11., 9:42

1 2 3 5 6