Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt azon vádlott büntetőügyében, aki késsel rátámadt volt élettársára és annak barátjára.

2023. július 7., 12:42

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki meg­öl­te...

2023. június 30., 10:25

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki fej­szé­vel oko­zott sérü­lést...

2023. június 23., 9:57

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott...

2023. május 23., 15:09

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki Zala vár­me­gyé­ben kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett. A 28...

2023. május 22., 14:08

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki...

2023. május 19., 10:31

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy presszó­ban...

2023. május 11., 9:57

A Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki több­ször bán­tal­maz­ta, illet­ve isme­rő­sé­nek alkal­man­ként pén­zért...

2023. április 20., 14:04

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik a...

2023. április 12., 11:52

1 2 3 14 15