Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021 egyik feb­ru­á­ri éjsza­ká­ján itta­san haza­fe­lé tar­tott Tör­te­len. Egy hir­te­len vezé­relt ötlet­től hajt­va bemá­szott a...

2021. május 6., 8:49

Az apa fiá­val azért érke­zett a duna­var­sá­nyi ingat­lan­hoz, mert a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge oda köl­tö­zött egy másik fér­fi­hez. A meg­ala­po­zott gyanú...

2021. május 5., 9:10

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hosszú időn át, válo­ga­tott mód­sze­rek­kel zak­lat­ta a szom­széd­ját. A vád sze­rint az elkö­ve­tő...

2021. április 29., 8:36

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki egy járó­ke­re­tes, idős asszonyt egy teme­tő­ben rabolt ki. A vád sze­rint az...

2021. április 26., 8:40

A Budakörnyéki Járási Ügyészség tíz személy ellen emelt vádat, akik szervezetten és rendszeresen időskorúaktól – őket megtévesztve – jelentős összegű készpénzt illetve...

2021. április 22., 9:12

A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki postásként több pénzküldeményt is magának tartott meg.

2021. április 20., 10:14

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy csa­lád­se­gí­tő­ben vere­ke­dett. A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő elő­ször volt élet­tár­sa...

2021. április 16., 9:13

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy váci busz­meg­ál­ló­ban pró­bált kira­bol­ni egy tizen­nyolc év alat­ti...

2021. április 14., 9:32

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki elle­ne indult két külön­bö­ző bün­te­tő­el­já­rás­ban is más-más sze­mély­nek adta ki magát. A...

2021. április 13., 8:32

1 2 12 13