Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több fik­tív pro­filt lét­re­hoz­va egy közös­sé­gi olda­lon több mint húsz embert...

2020. szeptember 22., 12:15

A Pest Megyei Főügyész­ség hét – köz­tük két fia­tal­ko­rú – sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik két sér­tet­tet több­ször is ki- illet­ve elra­bol­tak.  A vád...

2020. szeptember 22., 9:34

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert egy vita során hasba szúr­ta lakó­tár­sát, aki annak követ­kez­té­ben elhunyt. A...

2020. szeptember 14., 14:58

A Pest Megyei Főügyész­ség húsz ember ellen emelt vádat, akik részt vet­tek tavaly Rác­ke­vén egy tömeg­ve­re­ke­dés­ben, amely­nek során töb­ben súlyo­san...

2020. szeptember 14., 9:57

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít bíró­ság elé egy kábí­tó­szer dílert, aki idén júni­us­ban még dro­got árult. Az elkö­ve­tő 2019...

2020. szeptember 9., 10:08

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy idős­ko­rú sér­tet­tet öltek meg az érté­ke­i­ért.  A meg­ala­po­zott...

2020. augusztus 28., 12:17

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki sze­ker­cé­vel fel­fegy­ver­kez­ve hatolt be egy házba és azzal vag­dal­koz­va...

2020. augusztus 28., 9:09

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki szom­széd­ját egy sza­mu­rájk­ard­dal akar­ta ledöf­ni.  A vád sze­rint az elkö­ve­tő és a szom­széd­ja...

2020. augusztus 26., 9:03

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy férfi ellen, aki okta­tó­re­pü­lés­re vitte tár­sát, de a gépük lezu­hant és a másik sze­mély...

2020. augusztus 19., 9:48

1 2 11 12 13 14