Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár ellen, akik egyik kol­lé­gá­ju­kat egy sére­le­mért majd­nem meg­öl­ték.  A vád sze­rint az elkö­ve­tők...

2020. augusztus 18., 8:53

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bi három férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik szin­tén részt vet­tek az érdi ben­zin­kú­ton kiala­kult tömeg­ve­re­ke­dés­ben,...

2020. augusztus 15., 16:26

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy bozót­vá­gó­val támadt édes­any­ja élet­tár­sá­ra.  A meg­ala­po­zott...

2020. augusztus 12., 9:37

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy vita során meg­öl­tek egy embert.  A két elkö­ve­tő egy alkal­mi isme­rő­se...

2020. augusztus 11., 9:16

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy mun­ká­ba igyek­vő idős asszonyt rabolt ki a haj­na­li órák­ban. A meg­ala­po­zott...

2020. augusztus 6., 8:41

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki fegy­ház­bün­te­té­se alatt tele­fon­ról hívott fel több embert és tőlük pénzt csalt ki.  A...

2020. augusztus 5., 9:28

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki lakó­tár­sát egy vita során mell­ka­son szúr­ta, majd sor­sá­ra hagy­ta.  A férfi a...

2020. július 17., 11:41

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki már a sport­fo­ga­dás tét­jét is a remélt nye­re­mény­ből sze­ret­te volna kifi­zet­ni.  A...

2020. július 16., 9:30

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy apa, egy anya és egy nagy­ma­ma letar­tóz­ta­tá­sát, akik közül az apa és az anya sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek...

2020. július 15., 8:09

1 2 12 13 14