Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hátba szúr­ta élet­tár­sát vesze­ke­dés köz­ben. A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi és az elkö­ve­tő nő a...

2021. május 21., 8:59

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki újszü­lött gyer­me­két egy zsák­ba tette, majd a lom­ta­la­ní­tás­ra kitett hul­la­dék közé rej­tet­te. A...

2021. május 18., 9:09

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki a vád szerint szexuális szolgáltatás ürügyén egy erdőbe csalta a vendégét és ott kirabolta.

2021. május 14., 9:19

A Dabasi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik nemcsak baromfiudvarokat dúltak fel, de komolyabb cselekményekre is elszántak voltak.

2021. május 11., 9:35

Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy kábí­tó­szer ellá­tó háló­zat illet­ve egy szer­ve­zett hús­tol­vaj banda ellen, ame­lyek tag­jai között átfe­dés...

2021. május 7., 8:59

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021 egyik feb­ru­á­ri éjsza­ká­ján itta­san haza­fe­lé tar­tott Tör­te­len. Egy hir­te­len vezé­relt ötlet­től hajt­va bemá­szott a...

2021. május 6., 8:49

Az apa fiá­val azért érke­zett a duna­var­sá­nyi ingat­lan­hoz, mert a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge oda köl­tö­zött egy másik fér­fi­hez. A meg­ala­po­zott gyanú...

2021. május 5., 9:10

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hosszú időn át, válo­ga­tott mód­sze­rek­kel zak­lat­ta a szom­széd­ját. A vád sze­rint az elkö­ve­tő...

2021. április 29., 8:36

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki egy járó­ke­re­tes, idős asszonyt egy teme­tő­ben rabolt ki. A vád sze­rint az...

2021. április 26., 8:40

1 2 3 13 14