Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

Vád­eme­lés egy 15 éves és egy 20 éves fia­tal ellen, akik bán­tal­maz­tak egy 32 éves fér­fit A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 15 éves és 20 éves...

2021. június 22., 8:17

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 31 éves Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben,...

2021. június 22., 8:14

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val és egy nővel szem­ben. Ők a kocs­ma egyik...

2021. június 22., 8:12

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt...

2021. június 21., 14:09

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett magyar nőt, akit a kősze­gi jár­őrök Kőszeg...

2021. június 21., 14:06

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő két ukrán fér­fit, aki­ket a Vas megyei rend­őrök...

2021. június 21., 14:05

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a...

2021. június 21., 11:07

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az 57 éves pász­tói fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban mell­ka­son szúr­ta fiát, mert az elvet­te tőle a...

2021. június 21., 9:37

1 2 3 298 299