Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt...

2021. július 26., 8:00

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val...

2021. július 23., 8:14

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás...

2021. július 22., 8:50

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te...

2021. július 21., 8:07

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 3...

2021. július 20., 8:04

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt...

2021. július 19., 9:46

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 65 éves fér­fi­val szem­ben, aki ott­ho­ná­ba fogad­ta haj­lék­ta­lan...

2021. július 16., 8:05

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 28 éves fér­fit,...

2021. július 15., 8:03

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg azt a bün­te­tett elő­éle­tű 22 éves fér­fit,...

2021. július 14., 8:31

1 2 26 27