Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki Mar­ca­li­ban...

2021. május 6., 8:52

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves bün­te­tett elő­éle­tű,...

2021. május 5., 8:52

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 augusz­tu­sá­ban azért bán­tal­maz­ta a...

2021. május 4., 8:27

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély...

2021. május 3., 8:22

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, több köz­ok­irat, magán­ok­irat, készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett...

2021. április 30., 8:41

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. április 29., 8:09

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 28 éves csur­gói fér­fi­val szem­ben, aki egy vita hevé­ben súlyos sérü­lést...

2021. április 28., 8:16

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a...

2021. április 27., 8:31

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 28 éves bűn­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki ellop­ta alvó falu­be­li barát­ja...

2021. április 26., 8:24

1 2 20 21