Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 25 és egy...

2021. május 27., 7:59

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal az álta­lá­nos isko­lai...

2021. május 26., 8:30

A Siófoki Járási Ügyészség súlyos fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntette miatt emelt vádat azzal a 31 éves férfival és vele egyidős társával szemben, akik egyre...

2021. május 25., 8:15

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 35 éves fonyó­di fér­fi­val...

2021. május 21., 7:35

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és cso­por­to­san elkö­ve­tett...

2021. május 20., 8:17

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik hamis...

2021. május 19., 7:18

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki volt...

2021. május 18., 8:08

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más...

2021. május 17., 8:25

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a több­szö­rö­sen bün­te­tett...

2021. május 14., 8:13

1 2 3 23 24