Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két kapos­vá­ri fia­tal­lal szem­ben, akik három gép­ko­csi abla­kát tör­ték be és lop­ták el az...

2020. október 1., 8:55

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 40 éves kapos­vá­ri fér­fi­val...

2020. szeptember 30., 8:12

Súlyos bün­te­tés­re szá­mít­hat­nak a könnyel­mű sofő­rök, külö­nö­sen akkor, ha nem elő­ször ültek itta­san a volán mögé. A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség...

2020. szeptember 29., 7:53

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt őri­zet­be véte­le alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban...

2020. szeptember 28., 9:16

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves...

2020. szeptember 24., 8:27

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 56 éves...

2020. szeptember 23., 8:04

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott 31 éves fér­fi­nak...

2020. szeptember 22., 14:41

A Somogy Megyei Főügyész­ség több tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem...

2020. szeptember 22., 8:03

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki meg­lop­ta az őt...

2020. szeptember 18., 7:45

1 2 19 20 21 23 24