Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

Bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol több sze­mélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség, akik egy...

2021. július 15., 9:10

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a 16 éves fiút, aki ápri­lis 24-én az esti órák­ban a Záhony-Nyíregyháza útvo­na­lon köz­le­ke­dő...

2021. június 24., 8:44

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 25 éves köl­csei fér­fit, aki itta­san az ágyon fekvő...

2021. június 22., 9:04

Külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. novem­ber...

2021. június 21., 8:32

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint közel 15 mil­lió forin­tot vett el a rábí­zott összeg­ből egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja, majd azt állí­tot­ta, hogy...

2021. június 3., 12:52

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2010-ben Mária­pó­cson...

2021. május 25., 8:54

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és még továb­bi négy bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 24 éves...

2021. május 11., 9:33

Tíz év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bör­tön­ből tele­fo­non fenye­get­te meg a...

2021. április 14., 8:25

Újabb, ún. bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügy­ben emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség egy fér­fi­val szem­ben, aki hara­gu­dott a sógo­rá­ra, ezért...

2021. március 12., 8:43

1 2 3 4