Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség hírei

Fizi­ka­i­lag és lel­ki­leg bán­tal­maz­ta gyer­me­ke­it, 13 éves lányá­val pedig annak aka­ra­ta elle­né­re közö­sült az a férfi, aki ellen most emelt vádat az...

2020. október 8., 10:21

A 42 éves fiút és annak 65 éves édes­ap­ját is egy-egy lövés­sel ölte meg bosszú­ból az a vád­lott, aki ellen most emelt vádat az ügyész­ség.   A vád­irat lénye­ge...

2020. szeptember 28., 8:34

Bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol három fér­fit a Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség, akik 2019 augusz­tu­sá­ban...

2020. augusztus 14., 9:10

Vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a házi­or­vost, aki pén­zért valót­la­nul iga­zol­ta le az...

2020. augusztus 11., 8:41

Ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki két barát­nő­jét is pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá, majd...

2020. július 15., 9:16

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a két fia­tal­nak, akik vasár­nap­ra vir­ra­dó­an Mátyu­son betör­tek a...

2020. július 14., 12:14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azzal vádol egy házas­párt, hogy a 2014. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok alkal­má­val a kam­pány­cél­ra kapott álla­mi...

2020. július 6., 9:10

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak és nőnek, akik ingat­lan­ja­i­kon sza­po­rí­tá­si cél­lal...

2020. július 2., 11:25

1 2 3 4