Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 9 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10...

2021. július 23., 8:19

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak a román állam­pol­gár­sá­gú...

2021. július 22., 8:26

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más...

2021. július 21., 8:11

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé annak a szar­va­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa továb­bi...

2021. július 20., 8:08

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la meg­vál­toz­tat­va a Gyu­lai Tör­vény­szék...

2021. július 19., 8:13

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon íté­le­té­nek hely­ben...

2021. július 16., 8:24

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát és a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vala­mint a kiuta­sí­tás...

2021. július 15., 8:22

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­tá­nak a hely­ben...

2021. július 12., 8:41

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát egy 40 éves...

2021. július 9., 8:27

1 2 16 17