Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék...

2021. május 6., 8:38

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve hosszabb...

2021. május 5., 8:27

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ért­ve a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon...

2021. április 29., 8:18

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak...

2021. április 27., 8:50

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di...

2021. április 26., 8:29

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, annak a mező­he­gye­si fér­fi­nak az...

2021. április 23., 8:26

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon...

2021. április 20., 9:11

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványával egyezően a Szegedi Ítélőtábla fenntartotta a dombegyházi férfi letartóztatását.

2021. április 19., 9:21

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt annak a solti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis...

2021. április 16., 8:31

1 2 11 12