Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt annak a tisza­kécs­kei nőnek az ügyé­ben, aki eltit­kolt...

2021. június 3., 9:18

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és nőnek a továb­bi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket az ügyész­ség...

2021. június 1., 8:23

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék...

2021. május 28., 8:34

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak...

2021. május 27., 8:40

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék...

2021. május 25., 9:11

A másod­fo­kú Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve élet­fogy­tig tartó...

2021. május 20., 8:22

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Szol­no­ki Tör­vény­szék...

2021. május 18., 8:19

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la meg­vál­toz­tat­va a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék...

2021. május 17., 8:29

Első fokon felmentették a férfit, másodfokon elítélték. Az ítélőtábla helyben hagyta a másodfokú döntést.

2021. május 14., 9:06

1 2 3 14 15