Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 34 éves szír...

2020. augusztus 13., 8:52

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a kés­sel fenye­ge­tő­ző férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség...

2020. augusztus 12., 10:06

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­hoz egy 23 éves és egy 18 éves férfi...

2020. augusztus 10., 9:52

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te és veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te...

2020. július 6., 9:21

1 2 3 4