Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki két ember halá­lá­hoz...

2021. május 4., 11:42

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán a...

2021. április 30., 9:48

Halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az Ajkán, közel egy éve...

2021. április 29., 9:42

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pápai Járá­si Ügyész­ség annak a 35 éves fér­fi­nak, aki ittas álla­pot­ban több­ször szi­dal­maz­ta, ütöt­te,...

2021. április 26., 10:02

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben perli azt a 45 éves fér­fit, aki 2020 ápri­li­sá­ban anya­ku­tyá­ját és annak hét köly­két a...

2021. április 23., 8:40

Fegy­ver­rel akart bosszút állni egy bala­ton­fü­re­di bár biz­ton­sá­gi őrein az a 32 éves férfi, aki ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más...

2021. április 20., 10:29

Tet­ten­érés után két nap­pal bíró­ság elé állí­tott egy ember­csem­pészt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség. A 36 éves ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021....

2021. április 19., 11:25

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt az 53 éves pápai nőt, aki vitá­juk köze­pet­te...

2021. április 13., 9:59

Súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

2021. április 12., 9:53

1 2 11 12