Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 35...

2021. július 26., 9:37

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett...

2021. július 23., 10:10

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a kami­on­so­főrt, aki egy köz­le­ke­dé­si...

2021. július 22., 9:45

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat...

2021. július 21., 9:38

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Veszp­rém megyei...

2021. július 20., 10:29

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta a bíró­ság azt a fér­fit, aki rövid idő lefor­gá­sa alatt két nőt is meg­tá­ma­dott a...

2021. július 20., 10:02

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 46 éves nőnek, aki gáz­olaj­jal átita­tott ruha­ne­mű­ket gyúj­tott meg, és azok­kal egy...

2021. július 19., 10:00

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 40 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan...

2021. július 19., 9:57

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki kés­sel „kért...

2021. július 14., 9:36

1 2 14 15