Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség egy 33...

2021. május 28., 11:18

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a 49 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­nak a...

2021. május 25., 10:33

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt koráb­ban már elítélt 70 éves fér­fi­val szem­ben, aki a tava­lyi évben...

2021. május 20., 10:46

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a mai napon letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 45 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan...

2021. május 13., 17:43

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a...

2021. május 11., 10:21

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a mai napon letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 29 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan...

2021. május 7., 13:42

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki két ember halá­lá­hoz...

2021. május 4., 11:42

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán a...

2021. április 30., 9:48

Halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az Ajkán, közel egy éve...

2021. április 29., 9:42

1 2 3 12 13