Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Cipőfűzővel hekkelt meg egy üvegvisszaváltó automatát

Tíz­szer vál­tott vissza egy ször­pös üve­get egy 53 éves férfi Tisza­új­vá­ros­ban úgy, hogy cipő­fű­zőt kötött az üveg nya­ká­ra. Vala­hány­szor fize­tett az üveg­vissza­vál­tó auto­ma­ta, ő vissza­húz­ta az üve­get a cipő­fű­ző­vel. A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy fér­fit 2014. ápri­lis 3-án.

A Bor­sod Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Infor­má­ci­ós csalás