Főoldal » Archív » Csaknem 30 milliót csalt ki három férfi egy ügyvédtől - vádemelés

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt R. Lász­ló­val és két tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2013 máju­sá­ban gép­ko­csik­kal kap­cso­la­tos valót­lan ügy­let ürü­gyén 29 mil­lió forin­tot csal­tak ki egy ügy­véd­től.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye