Főoldal » Archív » Csaknem 3500 sértett egy csalássorozatban - vádemelés

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hat sze­méllyel szem­ben, akik a vád sze­rint ked­vez­mé­nyes hitel ígé­re­té­vel csak­nem 3500 sér­tett­nek össze­sen mint­egy 500 mil­lió forint kárt okoz­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.02.