Főoldal » Archív » Csaknem félszáz betöréses lopást követett el egy budapesti testvérpár - vádemelés

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy buda­pes­ti test­vér­pár­ral szem­ben, akik a vád sze­rint négy hónap lefor­gá­sa alatt 49 betö­ré­ses lopást követ­tek el Buda­pest terü­le­tén, amely­nek során össze­sen 94 sér­tett­nek csak­nem 46 mil­lió forint kárt okoztak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye