Főoldal » Archív » Csalárd speditőrök

105 mil­lió forin­tos kárt oko­zott 39 vál­lal­ko­zó­nak egy Bt. úgy, hogy fuva­ro­zá­si alvál­lal­ko­zó­kat csa­pott be. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség az eddig szö­kés­ben volt ügy­ve­ze­tő­vel szem­ben 39 rend­be­li csa­lás bün­tet­te és vét­sé­ge miatt emelt vádat vagyon­el­kob­zás mel­lett vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.