Főoldal » Archív » Csecsemő halálát okozta a nevelőapa

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ember­ölés súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 éves deve­cse­ri fér­fi­val szem­ben, aki három nevelt gyer­me­ke testi, lelki fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­te, a leg­ki­sebb, hat hóna­pos kis­fi­ú­nak pedig a halá­lát okoz­ta. 26 éves élet­tá­rá­sá­nak, aki a gyer­me­ke­i­vel szem­be­ni agresszi­ót eltűr­te, cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­két sérü­lé­sei elle­né­re orvos­hoz nem vitte, a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se mel­lett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt kell felelnie.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye