Főoldal » Archív » Csepeli kábítószer-kereskedők ellen emeltek vádat

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be négy magyar fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert két buda­pes­ti XXI. kerü­le­ti lakás­ban tárolták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.