Főoldal » Hírek » Csőkulccsal próbált lopni a többszörös visszaeső férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a dohány­bolt­ba akart betör­ni. Siker­te­len pró­bál­ko­zá­sát köve­tő­en a köze­li bokor­ban bújt el, a rend­őrök itt fog­ták el. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 26-án, 2 óra 35 perc­kor egy esz­ter­go­mi dohány­bolt­hoz ment lopni. A férfi cső­kul­csot vitt magá­val, azzal több­ször ráütött a dohány­bolt ajta­já­nak üve­gé­re, az ablak azon­ban a rajta lévő fólia miatt nem tört be. Ezután a férfi a cse­lek­mé­nyé­vel fel­ha­gyott, elsza­ladt, és a köze­li bokor­ban bújt el, ahol a kiér­ke­ző jár­őrök megtalálták. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső fér­fit elzá­rás­ra ítélje.