Főoldal » Archív » Csoportos garázdaság a kecskeméti piacon – vádemelés négy férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy bal­ló­szö­gi és három kecs­ke­mé­ti férfi ellen, ugyan­is 2014. júli­us 16-án dél­előtt, a kecs­ke­mé­ti piac­csar­nok­ban a biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó egyik férfi és a három másik vád­lott­ból álló tár­sa­ság között vesze­ke­dés ala­kult ki, majd köl­csö­nö­sen lök­dös­ték és bán­tal­maz­ták egymást.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye