Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csoportos garázdaság Kerekegyházán

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság­hoz hat fia­tal­em­ber ellen, akik 2013. augusz­tus 28-án, haj­na­li 1 óra­kor egy kerek­egy­há­zi szó­ra­ko­zó­hely előtt össze­ve­re­ked­tek, majd a vád­lot­tak közül öten meg­ver­tek egy másik hely­bé­li fia­tal­em­bert is.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.15.