Főoldal » Archív » Csótányirtásra hivatkozva loptak meg idős embereket trükkös tolvajok

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság­hoz egy 33 éves és egy 28 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, akik 2013. júni­us 10. és szep­tem­ber 11. napja közöt­ti idő­ben Kecs­ke­mé­ten össze­sen kilenc idős sér­tett laká­sá­ba csön­get­tek be, majd külön­bö­ző ürü­gyek­kel – így csó­tány­ir­tás­ra hivat­ko­zás­sal – elte­rel­ték az idős embe­rek figyel­mét és ellop­ták a pén­zü­ket.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye