Főoldal » Archív » Csuklyás rablók támadtak egy idős vecsési asszonyra

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik egy idős nőt rabol­tak ki Vecsé­sen. Egyik férfi élet­tár­sá­val kitar­tat­ta magát.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye