Főoldal » Archív » Disznóól mellett nevelték a gyerekeket

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­tés­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség egy nővel és élet­tár­sá­val szem­ben, akik tel­je­sen elha­nya­gol­ták a gyer­me­kek ellá­tá­sát, gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gük­nek a leg­ki­sebb mér­ték­ben sem tet­tek eleget.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye