Főoldal » Archív » Dohánybolt betörés-sorozat Budapesten - vádemelés

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be négy fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint mint­egy öt hónap lefor­gá­sa alatt több mint 30 betö­ré­ses lopást követ­tek el, első­sor­ban dohány­bol­tok sérelmére.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye