Főoldal » Archív » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Echo Tv Szabad-Európa című műsorának adott interjút

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Euró­pai Ügyész­ség­re vonat­ko­zó model­lek­ről, vala­mint a magyar ügyész­ség mun­ká­já­ról és nem­zet­kö­zi meg­íté­lé­sé­ről adott inter­jút az Echo Tv Szabad-Európa című műsorának.

Inter­jú - ez Echo TV oldalán