Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész beszámolója az ügyészség 2022. évi munkájáról az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt
A leg­főbb ügyész min­den évben tájé­koz­ta­tást nyújt az ügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­ről, a főbb ada­tok­ról, ten­den­ci­ák­ról az ország­gyű­lé­si beszámolóban.
 
Ma a leg­főbb ügyész össze­fog­lal­ta 2022. évi beszá­mo­lót az Ország­gyű­lés Igaz­ság­ügyi Bizott­sá­ga előtt.
 
A beszá­mo­ló elol­vas­ha­tó itt: https://ugyeszseg.hu/…/vegleges-beszamolo-alairassal.pdf