Főoldal » Archív » Drogot rejtettek a társkereső oldalakon megismert nőknek küldött csomagokba

Társ­ke­re­ső olda­lak­ról válasz­tot­ta ki azo­kat a mit sem sejtő nőket az a nigé­ri­ai férfi, aki ezt köve­tő­en az isme­ret­len bűn­tár­sa által kül­föld­ről, pos­tai úton, az újdon­sült hölgy­is­me­rő­sei magyar­or­szá­gi címé­re kül­dött cso­ma­gok­ba rej­tett kábí­tó­szert akar­ta álta­luk ily módon megszerezni.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye