Főoldal » Archív » Drótot nyeletett le zárkatársával - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád­irat sze­rint a büntetés-végrehajtási inté­zet fog­va­tar­tott­ja­ként folya­ma­to­san fenye­get­te, zsa­rol­ta egyik zár­ka­tár­sát, majd arra kény­sze­rí­tet­te, hogy külön­fé­le éles tár­gya­kat nyel­jen le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Dró­tot nye­le­tett le zár­ka­tár­sá­val - vádemelés