Főoldal » Archív » Dühöngött a pizzafutár - vádemelés

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy piz­za­fu­tár­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki dühön­ge­ni kez­dett egy lép­cső­ház­ban, miu­tán a meg­ren­de­lő nagyobb cím­le­tű kész­pénz­zel fize­tett és abból ő nem tudott visszaadni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye