Főoldal » Archív » Dulakodás a gépkocsiban

Egy 22 éves férfi 2013. augusz­tus 24-én Bala­ton­fü­re­den egy az édes­any­ja által veze­tett gép­ko­csi­ban bán­tal­maz­ta az édes­any­ja barát­ját, majd az annak védel­mé­re kelő édes­any­ját is. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség köz­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett, garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.18. - Dula­ko­dás a gépkocsiban