Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Édesanyját bántalmazta egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki ittas álla­pot­ban édes­any­ját súlyo­san bántalmazta. 

A vád­irat sze­rint a férfi egy mis­kol­ci csa­lá­di ház­ban együtt élt az édes­any­já­val. 2022. októ­be­ré­ben, éjsza­ka, ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba került az ágyon fekvő édes­any­já­val, trá­gár módon szi­dal­maz­ta, majd hajá­nál fogva lehúz­ta a föld­re, és több­ször ököl­lel megütötte.

A föl­dön fekvő véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tet­tet leg­alább tíz alka­lom­mal felső tes­tén meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indítványozott.