Főoldal » Archív » Égő cigarettával tért nyugovóra a betlehemi jászolban

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015. janu­ár 2-án reg­gel égő ciga­ret­tá­val a Taká­csi­ban fel­ál­lí­tott bet­le­hem jászo­lá­ba feküdt, amely kigyul­ladt, a tűz pedig a szom­szé­dos óvo­dá­ra is átterjedt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye