Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy cselekménnyel 8 millió forint értékű fém tetőalkatrészeket lopott egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki hét­szer is lopott, ebből egy­szer 8 mil­lió forint érté­kű fém tetőalkatrészeket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 20 éves férfi 2022 feb­ru­ár­já­ban, isme­ret­len tár­sá­val egy győri rak­tár­csar­nok tete­jé­ről eső­víz­le­ve­ze­tő bádog­le­mezt, füst­csö­ve­ket, ón-vörösréz leme­ze­ket, hor­gany­zott bádog­le­mezt lop­tak el több mint 8 mil­lió forint érték­ben, a ron­gá­lás­sal pedig 220.000 forint kárt okoztak.

A ter­helt ezen túl 2022 ápri­li­sá­ban a MÁV terü­le­tén egy for­ga­lom­ból kivont moz­dony abla­kát is betör­te és a moz­dony­ból kábe­le­ket vitt el 240.000 forint értékben,

Egy másik alka­lom­mal a férfi egy győri szál­lo­da udva­rán lévő sátor olda­lát fel­vág­ta, és abból 493.000 forint érték­ben lopott el kerti szer­szá­mo­kat, fűnyí­rót, für­dő­szo­bai eszközöket.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en 2021 és 2023 között továb­bi négy bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett, épülő tár­sas­ház­ból és üzle­tek­ből is lopott.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen az ügyész­ség több rend­be­li, több­szö­rö­sen minő­sü­lő lopás miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel tizen­egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.