Főoldal » Archív » Egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek a közúti balesetben

Vádat emelt a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a 42-es számú főúton köz­le­ked­ve áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött a vele szem­ben köz­le­ke­dő jár­mű­sze­rel­vénnyel, amely­nek veze­tő­je a bal­eset követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye