Főoldal » Archív » Egy híján száz illegális bevándorló bíróság elé állítását kezdeményezte az ügyészség az elmúlt két hétben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elmúlt két hét­ben 99 ille­gá­lis beván­dor­ló bűnös­sé­gé­nek gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben tör­té­nő elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye