Főoldal » Archív » Egy német házaspár Hévizre jött lopni

Egy német házas­pár 2010. őszén szo­bát vett ki egy hévi­zi szál­lo­dá­ban. Elha­tá­roz­ták, hogy a szál­ló ven­dé­ge­it meg­lop­ják. Mód­sze­rük az volt, hogy a szál­lo­da für­dő­jé­ben fel­akasz­tott für­dő­kö­pe­nyek­ből maguk­hoz vet­ték a ven­dé­gek szo­ba­kul­csát, melyek­kel a szo­bák­ba bejut­va érté­kek után kutat­tak, és ami kész­pénzt és ékszert talál­tak, azt eltulajdonították.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 05 28