Főoldal » Archív » Egy szamurájkard tokjával akarta lezárni az üzleti vitát

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé a Száz­ha­lom­bat­tán sza­mu­rájk­ard­dal garáz­dál­ko­dó negy­ven­hat éves férfit.

A gyanú sze­rint 2019.december 13-án, dél­előtt, Száz­ha­lom­bat­tán, a nyílt utcán egy autó­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban kiala­kult vitá­ba kap­cso­ló­dott be a negy­ven­hat éves férfi test­vé­re olda­lán, a het­ven éves sér­tett férfi ellenében.

A vita szó­vál­tás­sá ala­kult, a férfi a magá­val vitt sza­mu­rájk­ard hüve­lyé­vel, egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek emi­att szem­öl­dö­ke felett öt cen­ti­mé­te­res repesztett-zúzott, könnyű sérü­lé­se keletkezett.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 2020. janu­ár 10-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban az Érdi Járás­bí­ró­ság elé állítja.