Főoldal » Archív » Egy vérfertőző apa elleni vádemelésről

A vád­lott saját gye­re­két mar­ca­li laká­suk közös szo­bá­já­ban rend­sze­re­sen, heten­te több­ször közö­sü­lés­re kény­sze­rí­tet­te  azzal fenye­get­ve, hogy amennyi­ben erre nem haj­lan­dó, úgy a közös lakást nem hagy­hat­ja el, nem ciga­ret­táz­hat, nem talál­koz­hat barát­já­val. Mind­ezt 2011. decem­ber végé­től 2012. tava­szá­ig folytatta.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vér­fer­tő­ző apa elle­ni vádemelésről