Főoldal » Archív » Egyetlen lökéssel koponyatörést okozott az elkövető

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol egy 29 éves fér­fit, aki tavaly ősszel egy Győr­höz köze­li tele­pü­lés büfé­je előtt úgy meg­lö­kött egy másik fér­fit, hogy a sér­tett a jár­dá­ra esve kopo­nya­ala­pi törést szenvedett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő azért lökte meg az erő­sen ittas sér­tet­tet, mert a sér­tett – több­szö­ri figyel­mez­te­tés elle­né­re is – szi­dal­maz­ta az elkö­ve­tő elhunyt édesapját.

A lökés követ­kez­té­ben a sér­tett a jár­dá­ra zuhant és a fejét a jár­dá­ba ütöt­te, majd azon­nal esz­mé­le­tét vesztette.

A kór­ház­ban fel­tárt kopo­nya­ala­pi törés nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lés­nek minő­sül, azon­ban ilyen eset­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­val is szá­mol­ni lehet.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény miatt nyolc év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.