Főoldal » Archív » Egymással összejátszva szerezték meg az örökös nélkül elhunyt férfi hagyatékát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást két fér­fi­vel és egy nővel szem­ben, akik egy­más­sal össze­játsz­va sze­rez­ték meg egy Víz­vá­ron örö­kös nél­kül elhunyt sze­mély hagya­té­kát. Az ügyész­ség pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te, csa­lás bűn­tet­te, vala­mint közokirat- és magánokirat-hamisítás miatt emelt vádat a 3 elkö­ve­tő­vel szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye