Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » "Egyszerűen, jogszerűen" - az ingatlan-adásvétel érvényessége
"Egy­sze­rű­en, jog­sze­rű­en" soro­za­tunk­ban a hét­köz­na­pi élet­ben gyak­ran fel­me­rü­lő jogi kér­dé­se­ket jár­juk körül.
 
Most 30 másod­perc­ben az ingatlan-adásvétel érvé­nyes­sé­gé­hez szük­sé­ges leg­fon­to­sabb ele­me­ket ismer­he­tik meg.