Főoldal » Archív » „Ékszerben utaztak” az utazó bűnözők - Internetes térkép alapján választották ki a célpontot -

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik Kapos­vá­ron, illet­ve az ország külön­bö­ző váro­sa­i­ban lakás­be­tö­ré­se­ket követ­tek el és a sér­tet­tek­től első­sor­ban éksze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye